Eurofondy a rozvojové projekty Nájdeme spoločné riešenie Eurofondové a rozvojové projekty na kľúč – Obnova vidieka – Verejné obstarávanie

Prajeme pekný deň,
Príprava a realizácia rozvojových  projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie je odborne náročná činnosť, ktorá si vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych oblastí.

 • Spoločnosť Ultima Ratio je založená odborníkmi špecializujúcimi sa na:
 • technickú a administratívnu prípravu eurofondových projektov
 • verejné obstarávanie zabezpečujúce efektívne využitie pridelených finančných prostriedkov
 • projektový a finančný manažment

Primárnym poslaním spoločnosti je podpora našich partnerov:  miest, obcí, mimovládnych organizácií a malých a stredných podnikov pri vyhľadávaní príležitostí, príprave a realizácii rozvojových projektov. Našu spoluprácu vnímame ako kontinuálny proces, nie ako jednorazovú aktivitu. Pri našej činnosti kladieme dôraz na hospodárnosť, efektívnosť a profesionálnu etiku.

Sústreďujeme sa najmä na rozvojové projekty v rámci operačných programov:

 • Program rozvoja vidieka
 • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Rybné hospodárstvo
 • Výskum a vývoj
 • Vzdelávanie
 • Cezhraničná spolupráca
 • Obnova kultúrnych pamiatok

V spoločnosti Ultima Ratio považujeme pochopenie Vašich potrieb a prípravnú fázu projektu  za najdôležitejšiu aktivitu počas realizácie projektu .
Radi vám poskytneme viac informácií pri osobnom kontakte.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S úctou,

Ultima Ratio, s.r.o.