Našu spoločnosť tvorí tím ľudí, ktorí majú spoločné poslanie – pomáhať svojim klientom realizovať ich plány. Členovia tímu sa vďaka vzdelaniu a skúsenostiam v rozličných oblastiach vedy, techniky, ekonómie a práva navzájom dopĺňajú. Dokážeme tak pokryť široké spektrum potrieb našich partnerov  –  či už ide o projekty v oblasti výskumu, IT, priemyslu, školského vzdelávania, poľnohospodárstva či cestovného ruchu, disponujeme profesionálmi schopnými pripraviť a realizovať takéto zámery.

Projekty financované z verejných zdrojov sa vyznačujú komplexnosťou, dlhodobosťou a administratívnou náročnosťou. Kontinuita, uchovanie a využitie informácií súvisiacich s projektom je nevyhnutnosťou. Je dôležité, aby tím ktorý realizuje projekt bol skúsený spoľahlivý a stabilný. Preto našich členov tímu, okrem nevyhnutných odborných znalostí, vyberáme aj na základe odpovedí na otázky:

  • Môžeme si navzájom dôverovať aj v ťažkých situáciách ?
  • Vieme sa na seba spoľahnúť?
  • Budeme chcieť spolu pracovať hoci aj o desať rokov?

 

Silný a zohraný tím je zárukou odbornej prípravy a realizácie aj toho najzložitejšieho projektu!